Availability Calendar
Quick Reservations Best Rates Guarantee
BOOK NOW
MODIFY/CANCEL
Check Availability
Powered by 1HotelRez
สถานที่ท่องเที่ยว

   
อุทยานแห่งชาติ.ดอยสุเทพ-ปุย
ดอยสุเทพไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
ห้วยตึงเฒ่า
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เป็นโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามพระราชดำริ และจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทหาร อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
   
พิพิธภัณฑพระตำหนักดาราภิรมย์
พระตำหนักดาราภิรมย์ เป็น พระตำหนัก ของ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
   
น้ำตกตาดหมอก
อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดหมอก ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ อันดับที่ 87 ของประเทศไทย เมื่อวันที 30 เมษายน 2541 ครอบคลุมพื้นที่ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่
   
น้ำตกแม่สา
น้ำตกแม่สาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่ริม แบ่งเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามเชิงเขาถึง 8 ชั้น ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณ ทำให้สภาพอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี
   
ฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ
สายน้ำผึ้งพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ไทย เป็นสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่ริม- สะเมิง ไปประมาณ ๒ กิโลเมตร
   
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
   
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อใช้เป็นเขื่อน
First Previous 1 2 3 Next Last