Availability Calendar
Quick Reservations Best Rates Guarantee
BOOK NOW
MODIFY/CANCEL
Check Availability
Powered by 1HotelRez
สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกแม่สา
Post date:September 26 ,2011
 
   
 
แยกเข้าทางซ้ายมือตรงกิโลเมตรที่ 7 เข้าเขตวนอุทยาน น้ำตกแม่สาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่ริม แบ่งเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามเชิงเขาถึง 8 ชั้น ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณ ทำให้สภาพอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ต่างถิ่น

น้ำตกแม่สา เป็นลำห้วยซึ่งเป็นต้นน้ำ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีลำห้วยใหญ่ ๆ ไหลลงแม่น้ำนี้ ได้แก่ ห้วยแม่สาน้อย ห้วยแม่กำปอง ห้วยแม่นางพระ ห้วยแม่จะ และห้วยแม่แมะ ต่อมาได้มีการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้มีสภาพสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และจัดเป็นสถานที่สำหรับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้เสด็จทรงพักผ่อนส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย

น้ำตกแม่สาแบ่งตามสภาพพื้นที่เป็นชั้นต่าง ๆ มี 10 ชั้น สภาพป่าโดยทั่วไปมีไม้อยู่หลายชนิด ส่วนมากจะเป็นพันธ์ไม้ที่ชอบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และมีสัตว์ต่าง ๆ อีกมากมาย จึงทำให้วนอุทยานน้ำตกแม่สาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.nairobroo.com